YA Bestsellers... Filipino Edition

Seems like I have been behind the news when it comes to book news here in my country. 

This morning when I was waiting for my friend at the bookstore (always...), I was browsing the shelves when I happen to walk down the Tagalog romance books aisle and lookie here, look what I found:They're Filipino editions of their original counterparts. I don't why but I laughed when I saw these translated books. There is nothing wrong with translating books to Filipino but it seems silly. I'm sorry but when I saw the synopsis of Twilight:
HINDI KO GAANONG PINAG-ISIPAN KUNG PAANO AKO MAMAMATAY - sapat na ang dahilan ko nitong ilang buwan - ngunit kung pinag-isipan ko man, hindi ko akalain na magiging ganito iyon...
Siguradon magandang paraan ito para mamatay, ang mamatay sa halip na isang bagay o isang taong minahal ko ang bawian ng buhay. Dakila pa ngang matatawag, maituturing na mahalaga.

Nang lumipat si Isabella Swan sa malungkot na bayan ng Forks at nakilala ang misteryoso, kaakit-akit na si Edward Cullen, napuno ng magkahalong kilig at akot ang kanyang buhay.

Sa malaporselanang kutis nito, mga ginintuang mata, nakabibighaning tinig, at angking mahimalang kapangyarihan, mahirap itong unawain at mahirap ding iwasang maakit dito. Hanggang ngayon, napanatili ni Edward na itago ang totoong katauhan nito, ngunit determinado si Bella na alamin ang maitim na lihim nito.

Ang hindi pa natatanto ni Bella, habang napapalapit siya rito, lalong nailalagay niya sa kapamahakan ang lahat ng nasa paligid niya. At maaaring maging huli na ang lahat para umiwas pa...

Labis na nakakatukso at kapana-panabik, hindi maibababa ng mga mambabasa ang Twilight hanggang sa kahuli-hulihang pahina nito.
 Malungkot na bayan... is the literal translation of a sad town which I don't think is what it's really meant. This reminds me of a game my friends played... translating English movie titles to Filipino and the results were hilarious. 

When I opened one of the translated books, the story just started at page one. There were no preliminary pages at all - you know: title page, table of contents, disclaimer, foreword. *shrugs* 

Eh, I don't know. As I said, it just seems silly.
Ayanami Faerudo

No comments:

Theme images by latex. Powered by Blogger.